Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Kaliningrade skelbia atranką į raštvedžio (-ės) pareigybę (STD)

Sukurta 2018.06.19 / Atnaujinta 2018.06.19 14:26

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dvi kalbas, iš kurių viena – rusų kalbą C1 lygiu ir lietuvių kalbą B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo programomis, sugebėti naudotis duomenų bazėmis ir programomis, kurių reikia funkcijoms atlikti;
 • žinoti Supaprastinto tranzito ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarką ir taisykles;
 • sugebėti darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti išvadas, planuoti ir organizuoti tolesnę savo veiklą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos susitarimą dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Supaprastinto tranzito ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarką;
 • žinoti dokumentų valdymo ir saugojimo taisykles;
 • išmanyti tarnybinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimus ir jų taisykles;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

FUNKCIJOS:

 • priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių anketas Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentui (STGD) gauti;
 • elektroninio ryšio priemonėmis patikrina gautus keleivių prašymus-sąrašus;
 • atspausdina ir patikrina Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus (STGD). Paruošia juos perdavimui;
 • veda išduotų, neišduotų, sugadintų Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) apskaitą;
 • archyvuoja išduotų Supaprastinto tranzito (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) anketas ir jų perdavimo ar sunaikinimo aktus, užtikrina jų sunaikinimą pasibaigus saugojimo terminui;
 • priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių dokumentus ir anketas Supaprastinto tranzito dokumentui (STD) gauti;
 • atspausdina ir įformina Supaprastinto tranzito dokumentus (STD);
 • išduoda Supaprastinto tranzito dokumentus (STD) Rusijos Federacijos piliečiams;
 • veda mokesčių, surenkamų už išduotas STD, apskaitą;
 • konsultuoja suinteresuotus asmenis telefonu;
 • užsako STD padaliniui kanceliarines prekes;
 • esant tarnybinei būtinybei, pavaduoja kitus generalinio konsulato valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius Vidaus saugumo fondo Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo srityje;
 • vykdo kitas Generalinio konsulo ir diplomato, organizuojančio konsulinio skyriaus veiklą, tarnybines užduotis ir pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. birželio 22 d. (imtinai).

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,konfidencialiai“.

Naujienlaiškio prenumerata