Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIA ATRANKĄ Į RAŠTVEDŽIO (-ĖS) PAREIGYBĘ

Sukurta 2018.11.15 / Atnaujinta 2018.11.15 14:03

Atrinktiems kandidatams bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti dvi kalbas, iš kurių viena – rusų kalbą C1 lygiu ir lietuvių kalbą B2 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, skirtomis vizų išdavimui ir apskaitos vykdymu.
 • Išmanyti konsulinės tarnybos vykdomas funkcijas, būti susipažinusiam su Vizų kodeksu, Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimu dėl vizų išdavimo, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialius teisės aktus, reglamentuojančius Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką.
 • Žinoti dokumentų valdymo ir saugojimo taisykles.
 • Mokėti greitai ir tiksliai surasti reikalingą informaciją ir ją aiškiai pateikti interesantams, savarankiškai organizuoti savo darbą, mokėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti iškilusias problemas.
 • Išmanyti tarnybinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimus ir jų taisykles.
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".

FUNKCIJOS:

 • Priima ir patikrina prašymus išduoti Šengeno ar nacionalines vizas, įveda duomenis į vizų informacinę sistemą, spausdina vizų įklijas, klijuoja vizas į kelionės dokumentus, veda jų išdavimą.
 • Archyvuoja išduotų vizų prašymus.
 • Tikrina priimtas konsulinio mokesčio lėšas, ruošia ir spausdina finansines ataskaitas.
 • Konsultuoja telefonu interesantus vizų išdavimo klausimais.
 • Vykdo kitas generalinio konsulo ir diplomato, organizuojančio konsulinio skyriaus veiklą, tarnybines užduotis ir pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. lapkričio 30d. (imtinai).

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".

Naujienlaiškio prenumerata