Mirusiojo palaikų pervežimas

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2020.06.10 16:51

Mirusiojo palaikų parvežimo organizavimas

Užsienio valstybėse mirusių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės palaikus (karste) parvežti į Lietuvą galima tik gavus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos (toliau – konsulinė įstaiga), akredituotos tai valstybei, kurioje mirė asmuo, leidimą žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą, išduotą vadovaujantis Leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-755/V-106 „Dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją), ir pagal tos valstybės nustatytą tvarką.

Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus (pelenus) urnoje konsulinės įstaigos leidimo nereikia.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti konsulinei įstaigai leidimui žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą gauti

Norint gauti leidimą žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą, konsulinei įstaigai turi būti pateikti šie dokumentai:

Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos valstybės nustatytą tvarką.

Nurodyti dokumentai ar jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Prašymas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo išnagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas tą pačią darbo dieną, jeigu prašymas ir nurodyti dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti iki 12 val., arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas ir nurodyti dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti po 12 val.

Karsto ar urnos reikalavimai

Jeigu palaikai parvežami karste:

  • Palaikai žmogaus palaikų tvarkymo įstaigos turi būti įdedami į dvigubą karstą;
  • Vidinis karstas turi būti metalinis, hermetiškai uždarytas;
  • Vidinio karsto dugne turi būti ne mažesnis kaip 5 cm higroskopinės medžiagos su antiseptiku (pjuvenų, durpių, medžio anglies) sluoksnis;
  • Vidinis (metalinis) karstas turi būti įdėtas į medinį, hermetiškai uždarytą ir metalinėmis juostelėmis sutvirtintą ir užantspauduotą karstą.

Jeigu palaikai kremuojami:

  • Kremuoti palaikai (pelenai) įdedami į urną;
  • Urna užlituojama;
  • Kremuotiems palaikams (pelenams) vežti urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha