Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.29 / Atnaujinta 2019.07.18 14:51

Konsulinis mokestis priimamas tik eurais. Atsiskaityti galima grynais pinigais arba banko mokėjimo kortele (už supaprastinto tranzito dokumentą atsiskaitoma tik grynais pinigais).

Dažniausiai teikiamų konsulinių paslaugų konsulinio mokesčio tarifai:

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas

20 eurų

Laikino paso išdavimas

50 eurų

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

100 eurų

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams

50 eurų

Konsulinės pažymos išdavimas

30 eurų

Dokumentų (gimimo, santuokos ar ištuokos liudijimų, archyvinių pažymų) pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų

20 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

5 eurai*

Daugiakalbės standartinės formos išdavimas 5 eurai

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas

50 eurų

- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

25 eurai

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas

60 eurų

Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas

100 eurų

Notarinių veiksmų atlikimas:

- sandorių patvirtinimas (įgaliojimo, testamento, kito sandorio patvirtinimas)

30 eurų

- dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį)

10 eurų

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10 eurų

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas (už puslapį)

30 eurų

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30 eurų

- už sandorių (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) ar pareiškimų surašymas  

50 eurų

- už sandorio (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) ar pareiškimo surašymą ir šio sandorio patvirtinimą 50+30 eurų

Dokumentų legalizavimas arba priėmimas ir perdavimas legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente (už vieną dokumentą)

20 eurų

*konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

Taikomos Konsulinio mokesčio lengvatos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasai ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik vienas iš šių dokumentų)  išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba.
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis.
  • asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis,
  • vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių,
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims.
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka.
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

  •  

Naujienlaiškio prenumerata