Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.01.29 / Atnaujinta 2021.10.04 15:07

Konsulinis mokestis priimamas tik eurais.

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas banko kortele (išskyrus kortele “MIR”) arba pavedimu į Gneralinio konsulato sąskaitą iki konsulinių veiksmų atlikimo*.

Konsulinių paslaugų konsulinio mokesčio tarifai:

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

Konsulinio mokesčio už paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų.
100 eurų

Laikino paso išdavimas

50 eurų

Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

25 eurai

Santuokos įregistravimas

100 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

santuokos įrašą liudijančio išrašas

5 eurai

gimimo įrašą liudijančio išrašas

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą

5 eurai

mirties įrašą liudijančio išrašas

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį

5 eurai

Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 išdavimas

5 eurai

Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30 eurų

Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų

20 eurų

Konsulinių pažymų išdavimas

30 eurų

Notarinių veiksmų atlikimas:

sandorių ir pareiškimų patvirtinimas (pvz.: įgaliojimo tvirtinimas)

50 eurų

sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas (pvz.: įgaliojimo surašymas ir jo patvirtinimas)

100 eurų

dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų (už puslapį)

parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10 eurų

fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30 eurų (už puslapį)

fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30 eurų

asmeninio testamento priėmimas saugoti

50 eurų

dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

30 eurų

jūrinio protesto priėmimas

100 eurų

dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas

10 eurų

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

20 eurų (už vieną dokumentą)

Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

20 eurų

Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 eurų (per mėnesį)

Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas

50 eurų

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas

100 eurų

dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas

100 eurų

 

dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

60 eurų

Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas

160 eurų

Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas

120 eurų

Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį             

dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu           

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Taikomos Konsulinio mokesčio lengvatos  yra nurodytos Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasai ar asmens tapatybės kortelės (asmens pasirinkimu tik vienas iš šių dokumentų)  išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba.
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims.
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.
  • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka.
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

 

*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į Generalinio konsulato sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz. vardas pavardė už paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)

Sąskaitos duomenys: Генеральное консульство Литовской Республики в Калининграде

Адрес: г. Калининград, ул. Пролетарская, дом 133

ИНН 9909056952

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Санкт-Петербург

р/с 40807978422340001897

SWIFT BIC    AVTBRUM1025

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha