Dokumentų pateikimo tvarka

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2019.07.30 15:40

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade nagrinėja prašymus išduoti Šengeno vizas šiais atvejais:

  1. Lietuvos Respublika yra pagrindinė kelionės tikslo valstybė;
  2. jei ketinama vykti į kelias Šengeno valstybes, Lietuvos Respublikoje planuojamas ilgiausios trukmės apsilankymas;
  3. jeigu ketinama aplankyti kelias Šengeno valstybes nares, neišskiriant nė vienos iš jų, į Lietuvos Respubliką ketinama vykti pirmiausiai.

Dokumentus vizai gauti galima pateikti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės pradžios.

Dokumentai vizai gauti Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade priimami tik iš anksto užsiregistravus Išankstinės registracijos sistemoje. Be išankstinės registracijos prašymą vizai gauti gali pateikti Europos Sąjungos/Europos Ekonominės erdvės arba Šveicarijos piliečių šeimos nariai (Direktyva 2004/38/EB), asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių ar kitais pagrįstais atvejais, taip pat asmenys, pateikiantys prašymą išduoti nacionalinę (D) vizą.

Dokumentai vizai gauti priimami Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, adresu Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, Rusijos Federacija.

Dokumentai vizai gauti pateikiami asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams iki 12 metų pateikiant dokumentus dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečiams vaikams nuo 12 iki 18 metų pateikiant dokumentus dalyvauti neprivaloma, jeigu per paskutinius 59 mėnesius prašymo išduoti vizą pateikimo metu buvo paimti pirštų atspaudai. Išimtiniais atvejais, kai užsieniečio vardu dokumentus vizai gauti pateikia fizinio asmens įgaliotas atstovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas, atitinkamai pateikiamas notarine ar jai prilyginta forma patvirtintas įgaliojimas arba juridinio asmens patvirtintas įgaliojimas. Paštu atsiųsti dokumentai vizai gauti nagrinėjimui nepriimami.

Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą  priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo datos.

Šis laikotarpis atskirais atvejais gali būti pratęstas daugiausiai iki 30 kalendorinių dienų, visų pirma kai reikia toliau nagrinėti prašymą, arba atstovavimo atveju, kai konsultuojamasi su atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijomis.

Išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikalingi papildomi dokumentai, šis laikotarpis gali būti pratęstas daugiausiai iki 60 kalendorinių dienų.

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvę.

Naujienlaiškio prenumerata