Notariniai veiksmai

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2021.06.14 10:01

Kreipiantis konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, būtina iš anksto registruotis telefonu +74012959484 arba el.paštu [email protected]

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Visi notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims. Notariniai veiksmai užsieniečiams, asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims Generaliniame konsulate neatliekami.

Konsulinio mokesčio tarifai už notarines paslaugas:

Notariniai veiksmai  Konsulinis mokestis (Eur)
Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas  50 eurų
Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas  100 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti     50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas    30 eurų
Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10 eurų

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus: 

Naujienlaiškio prenumerata