Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2021.06.14 10:07

Generaliniame konsulate Kaliningrade prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje priimami tik iš asmenų:

  • kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
  • kurie yra lietuvių kilmės;
  • kurie perkeliami įmonės viduje pagal Įstatymo 442 straipsnio nuostatas.

Visais kitais atvejais dokumentai priimami Migracijos departamento padaliniuose. Prašymas ir dokumentai norint pratęsti leidimą gyventi Lietuvoje teikiami tik Migracijos departamento padaliniuose.

Informacija apie leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti teikti būtinus dokumentus yra Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt arba skyriuje „Informacija apie paslaugas“. 

Dokumentų pateikimui Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, būtina registruotis telefonu +74012959484 arba el.paštu [email protected]

Teikiant prašymą ir dokumentus Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade:

  • Teikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos;
  • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tas nenumatyta. Rusijos Federacijos išduotiems dokumentams šis reikalavimas netaikomas

Detalesnę informaciją apie leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje adresu www.migracija.lt

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties.

Naujienlaiškio prenumerata