Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2015.01.30 10:53

Vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės registracijos liudijimo

Norint gauti pažymą vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo, būtina susisiekti su Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade  konsuliniu pareigūnu. Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningrade reikia pateikti:

 • aiškiai užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą;
 • Rusijos Federacijos policijos skyriuje išduotą pažymą apie prarastus dokumentus;
 • Asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ir t.t.);
 • jeigu transporto priemonė nuosavybės teise nepriklauso dokumentus praradusiam piliečiui, jis kartu turi pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį).“
 • 30 eurų konsulinį mokestį (už vieną konsulinę pažymą).

Konsulinė pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningradei.

Teistumo (neteistumo) pažymos

Asmens teistumo (neteistumo) pažymą galite gauti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreipdamasis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

Konsulinės pažymos apie teistumą išdavimui generaliniam konsulatui Kaliningrade reikia atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • aiškiai užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • 30 eurų konsulinį mokestį.

Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas internetu.

Pažyma apie šeiminę padėtį

 • Nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Lietuvos Respublikos pasas ir jo kopija;
 • Dokumentai apie šeiminę padėtį, jų kopijos:
  • gimimo liudijimas (jei nevedęs/netekėjusi);
  • santuokos liudijimas (jei vedęs/ištekėjusi);
  • ištuokos liudijimas (jei ištuoktas/ištuokta);
  • sutuoktinio mirties liudijimas (jei našlys/našlė).
 • 30 eurų (už pažymos išdavimą).

DĖMESIO:

 • Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos.
 • Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.
 • Dokumentai, išduoti ne Lietuvoje, pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.

Naujienlaiškio prenumerata