Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2015.01.30 09:56

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvos Respublikoje

Ši paslauga apima vaiko  gimimo įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, lietuviško gimimo liudijimo išrašymą (pagal atskirą asmens prašymą), kai vaiko tėvai jau turi užsienio valstybės (Rusijos Federacijos) išduotą vaiko gimimo liudijimą.

SVARBU:

Visų Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimą (gimusių po 1990 m. kovo 11 d. ir kuriems nėra suėję 18 m.) jų tėvai privalo įtraukti į apskaitą Lietuvoje (jų deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, tuo atveju, kai yra išsideklaravę iš Lietuvos).

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiami dokumentai

Vaiko tėvai (arba vienas iš vaiko tėvų) pateikia konsulinei įstaigai šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įtraukimo į apskaitą (pildomas konsulate);
 • prašymą dėl gimimo liudijimo išdavimo (pildomas konsulate);
 • užsienio valstybės institucijos išduoto gimimo liudijimo kopija, nustatyta tvarka patvirtinta ir išversta į lietuvių kalbą;
 • tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • jei vaikas gimė tėvams esant santuokoje – santuokos liudijimas. Jei santuokos liudijimas išduotas užsienyje, tai pateikiama nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija su vertimu į lietuvių kalbą;
 • jei vaikas gimė nesusituokusiems tėvams – tėvystės pripažinimo liudijimas arba teismo sprendimas dėl tėvystės nustatymo. Jei šie dokumentai išduoti užsienyje, tai pateikiama nustatyta tvarka patvirtinta nurodytų dokumentų kopija su vertimu į lietuvių kalbą;
 • jeigu vaikas gimė išsituokusiai moteriai – ištuokos liudijimas, jei vaikas gimė našlei – buvusio sutuoktinio mirties liudijimas. Jei ištuokos liudijimas, mirties liudijimas išduotas užsienyje, tai pateikiama nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija su vertimu į lietuvių kalbą.
 • konsulinis mokestis - 20 EUR (už gimimo liudijimo pareikalavimą). 

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tas nenumatyta.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Ši paslauga apima santuokos, sudarytos užsienio valstybėje, įtraukimą į apskaitą Lietuvoje ir lietuviško santuokos liudijimo išrašymą (pagal atskirą asmens prašymą), kai susituokę asmenys jau turi užsienio valstybės (Rusijos Federacijos) išduotą santuokos liudijimą.

SVARBU:

 • Po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistruotos Lietuvos Respublikos piliečių santuokos turi būti įtraukiamos į apskaitą Lietuvoje (jų gyvenamosios vietovės Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, jeigu pilietis nuolat gyvena užsienyje (pvz. Rusijos Federacijos, Kaliningrado srityje);
 • Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos į apskaitą įtraukia tik tas santuokas, kurios užsienio valstybėse įregistruotos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Lietuvoje neregistruojamos ir netraukiamos į apskaitą santuokos, sudarytos: tarp vienos lyties asmenų, tarp artimų giminaičių, tarp asmenų, kurie santuokos sudarymo dieną neturi sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus (išskyrus atvejus, kai yra teismo leidimas), nenutrauktos kitos santuokos, užsienio valstybės bažnyčios (konfesijų) sudaryta santuoka. Tačiau jei ji buvo įtraukta į apskaitą tos užsienio valstybės, ji bus įtraukta į apskaitą ir Lietuvoje.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje dokumentai

 • Sutuoktiniai (arba vienas iš sutuoktinių) pateikia rašytinį prašymą įtraukti užsienyje sudarytą santuoką į apskaitą Lietuvoje (pildomas konsulate);
 • prašymas dėl santuokos liudijimo išdavimo (pildomas konsulate);
 • užsienio valstybės institucijos išduoto santuokos liudijimo kopija, nustatyta tvarka patvirtinta ir išversta į lietuvių kalbą;
 • gimimo liudijimų kopijas, nustatyta tvarka patvirtintus ir išverstus į lietuvių kalbą;
 • sutuoktinių asmens tapatybės dokumentai (pasai, asmens tapatybės kortelės);
 • jei sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudarę santuoką, Lietuvos Respublikos pilietis (pilietė) pateikia ištuokos liudijimo kopiją, o užsienio valstybės pilietis (pilietė) – teismo sprendimo nutraukti santuoką kopiją arba užsienio valstybės išduoto ištuokos liudijimo kopiją, nustatyta tvarka patvirtintą ir išvestą į lietuvių kalbą.
 • konsulinis mokestis - 20 EUR (už santuokos liudijimo pareikalavimą).

Užsienyje sudarytų santuokų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus to nenumatyta.

Užsienyje nutrauktų santuokų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Ši paslauga apima ištuokų, sudarytų užsienio valstybėje, įtraukimą į apskaitą Lietuvoje ir lietuviško ištuokos liudijimo išrašymą (pagal atskirą asmens prašymą), kai susituokę asmenys jau turi užsienio valstybės (Rusijos Federacijos) išduotą ištuokos liudijimą.

SVARBU:

Po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistruotos Lietuvos Respublikos piliečių ištuokos turi būti įtraukiamos į apskaitą Lietuvoje (jų gyvenamosios vietovės Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, jeigu pilietis nuolat gyvena užsienyje (pvz. Rusijos Federacijos, Kaliningrado srityje).

Užsienyje sudarytos ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje dokumentai

 • Buvę sutuoktiniai (arba vienas iš buvusiųjų sutuoktinių) pateikia rašytinį prašymą įtraukti užsienyje sudarytą ištuoką į apskaitą Lietuvoje (pildomas konsulate);
 • prašymas dėl santuokos liudijimo išdavimo (pildomas konsulate);
 • užsienio valstybės institucijos išduoto ištuokos liudijimo kopija arba teismo sprendimo kopija, nustatyta tvarka patvirtinta ir išversta į lietuvių kalbą;
 • asmens tapatybės dokumentai (pasai, asmens tapatybės kortelės).
 • konsulinis mokestis - 20 EUR (už ištuokos liudijimo pareikalavimą).

Užsienyje sudarytų ištuokų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus to nenumatyta.

Užsienyje mirusių asmenų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Ši paslauga apima po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar kito nuolatinio Lietuvos gyventojo mirties užsienio valstybėje, įtraukimą į apskaitą Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje arba kitoje atitinkamoje Lietuvos Respublikos metrikacijos įstaigoje pagal mirusio Lietuvos Respublikos piliečio arba nuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamąją vietą, remiantis užsienio valstybės išduotu medicininiu mirties liudijimu arba mirties liudijimu, patvirtintu įstatymų nustatyta tvarka ir išverstu į lietuvių kalbą.

Mirties apskaitymui pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus to nenumatyta.

Naujienlaiškio prenumerata