Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIAMA ATRANKA Į DVI RAŠTVEDŽIO (-ĖS) PAREIGYBES (SUPAPRASTINTO TRANZITO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI)

Sukurta 2019.10.02 / Atnaujinta 2019.10.02 18:10

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89

Atrinktiems kandidatams bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • Mokėti ne mažiau kaip dvi kalbas, iš kurių viena – rusų kalba C1 lygiu (ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens) ir lietuvių kalbą B2 lygiu (ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Supaprastinto tranzito ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarką;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

FUNKCIJOS:

 • Priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių anketas Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentui (STGD) gauti;
 • Elektroninio ryšio priemonėmis patikrina gautus keleivių prašymus-sąrašus;
 • Atspausdina ir patikrina Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus (STGD). Paruošia juos perdavimui;
 • Veda išduotų, neišduotų, sugadintų Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) apskaitą;
 • Archyvuoja išduotų Supaprastinto tranzito (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) anketas ir jų perdavimo ar sunaikinimo aktus;
 • Priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių dokumentus ir anketas Supaprastinto tranzito dokumentui (STD) gauti;
 • Atspausdina ir įformina Supaprastinto tranzito dokumentus (STD);
 • Išduoda Supaprastinto tranzito dokumentus (STD) Rusijos Federacijos piliečiams;
 • Veda mokesčių, surenkamų už išduotas STD, apskaitą;
 • Konsultuoja suinteresuotus asmenis telefonu;
 • Vykdo kitas Generalinio konsulo ir diplomato, organizuojančio konsulinio skyriaus veiklą, tarnybines užduotis ir pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2019 m. spalio 17 d. imtinai.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,konfidencialiai“.

Naujienlaiškio prenumerata