Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIAMA ATRANKA Į RAŠTVEDŽIO (-ĖS) PAREIGYBĘ

Sukurta 2020.08.31 / Atnaujinta 2020.08.31 12:01

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • Mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos susitarimą dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Supaprastinto tranzito ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarką;
 • Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

FUNKCIJOS:

 • Priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių anketas Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentui (STGD) gauti;
 • Elektroninio ryšio priemonėmis patikrina gautus keleivių prašymus-sąrašus;
 • Atspausdina ir patikrina Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus (STGD). Paruošia juos perdavimui;
 • Veda išduotų, neišduotų, sugadintų Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) apskaitą;
 • Archyvuoja išduotų Supaprastinto tranzito (STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) anketas ir jų perdavimo ar sunaikinimo aktus;
 • Priima ir patikrina Rusijos Federacijos piliečių dokumentus ir anketas Supaprastinto tranzito dokumentui (STD) gauti;
 • Atspausdina ir įformina Supaprastinto tranzito dokumentus (STD);
 • Išduoda Supaprastinto tranzito dokumentus (STD) Rusijos Federacijos piliečiams;
 • Veda mokesčių, surenkamų už išduotas STD, apskaitą;
 • Konsultuoja suinteresuotus asmenis telefonu;
 • Vykdo kitus generalinio konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus, susijusius su supaprastinto tranzito schema (STS).

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 m. rugsėjo 11 d. imtinai.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Kandidatai, neatitinkantys pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai".

Naujienlaiškio prenumerata