Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIA ATRANKĄ Į VYRESNIOJO SPECIALIOJO KURJERIO PAREIGYBĘ

Sukurta 2020.05.25 / Atnaujinta 2020.05.25 11:49

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotąją darbo sutartį.

Skelbiama atranka į vyresniojo specialiojo kurjerio, dirbančio pagal terminuotąją darbo sutartį, pareigybę (pareiginės algos koeficientas 4.6, kompensacija už kilnojamąjį darbo pobūdį – 37 proc.).

Vyresniojo specialiojo kurjerio pareigybė reikalinga įteikti traukiniuose supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus  Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal geležinkelio transportu tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Reikalavimai

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 2. Mokėti kalbėti ir rašyti rusų ir anglų kalbomis. Kitos užsienio kalbos mokėjimas būtų vertinamas kaip privalumas;
 3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą tranzitiniuose traukiniuose, konsulinių pareigūnų funkcijų atlikimą ir Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimą;
 4. Žinoti Lietuvos ir tarptautinės politikos aktualijas;
 5. Būti nepriekaištingos reputacijos, turėti galimybę dirbti kilnojamojo pobūdžio pamaininį darbą mažoje komandoje, būti komunikabilus, pareigingas, tvarkingas, punktualus;
 6. Būti tinkamos sveikatos vykdyti funkcijas, susijusias su darbu traukiniuose, įgyvendinant Specialiąją tranzito schemą;
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 8. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

 Funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Vyksta į Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje (Maskvoje) ir Lietuvos Respublikos generalinius konsulatus Rusijos Federacijoje (Kaliningrade ir Sankt Peterburge) .
 2. Traukiniuose, vykstančiuose maršrutu Kaliningradas-Maskva-Kaliningradas, Kaliningradas-Sankt Peterburgas-Kaliningradas, Kaliningradas-Čeliabinskas-Kaliningradas, Kaliningradas-Adleris-Kaliningradas, tikrina Rusijos Federacijos piliečių užpildytus asmens duomenų lapus-prašymus STGD gauti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 3. Traukiniuose įteikia STGD Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;
 4. Tinkamai sutvarko asmens duomenų lapus-prašymus ir keleivių sąrašus;
 5. Priėmus sprendimą dėl STGD išdavimo RF piliečiui, vykstančiam konkrečiu traukiniu, išrašo ir įteikia STGD. 

Darbo laikas: darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį (3 mėnesiai) nustatoma neviršijant darbuotojams nustatyto darbo valandų skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės darbo laiko trukmę – 40 darbo valandų. Darbuotojui taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbuotojas dirba pagal patvirtintus mėnesio darbo ir reiso darbo laiko grafikus.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 3. Gyvenimo aprašymą „Europass“ formatu lietuvių kalba;
 4. Aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
 5. Trumpą motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami elektroniniu paštu [email protected] nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai).

Dokumentus pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys reikalavimų, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

 

Naujienlaiškio prenumerata