Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIA ATRANKĄ Į SEKRETORĖS (-IAUS) PAREIGYBĘ

Sukurta 2020.04.17 / Atnaujinta 2020.04.17 14:38

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

 REIKALAVIMAI:

 •  Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 •  Mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 •  Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 •  Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 •  Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 •  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 •  Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

FUNKCIJOS:

 •  Padeda generalinio konsulato vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 •  Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 •  Teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 •  Pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 •  Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 •  Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 •  Formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 •  Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 •  Platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 •  Atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 •  Atlieka vertimus raštu;
 •   Sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 •   Padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 •   Prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 •   Vykdo kitus generalinio konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 m. balandžio 27 d. (imtinai).

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys reikalavimų, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Naujienlaiškio prenumerata