Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: Proletarskaja 133  Kaliningrad  RUSSIA

plačiau »

Tel. +7 4012 95 94 86 (informacija vizų klausimais nuo 13.00 iki 15.00 val.), +7 4012 95 76 88 (informacija administraciniais klausimais)
Faksas +7 4012 95 68 38
El. paštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIA ATRANKĄ Į RAŠTVEDĖS PAREIGYBĘ

Sukurta 2018.02.07 / Atnaujinta 2018.02.14 09:46

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE SKELBIA ATRANKĄ Į RAŠTVEDŽIŲ PAREIGYBES

Atrinktiems kandidatams bus siūloma sudaryti terminuotas darbo sutartį.

REIKALAVIMAI:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dvi kalbas, iš kurių viena – rusų kalbą C1 lygiu ir lietuvių kalbą B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis, skirtomis vizų išdavimui ir apskaitos vykdymui;
 • išmanyti konsulinės tarnybos vykdomas funkcijas, būti susipažinusiam su Vizų kodeksu, Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimu dėl vizų išdavimo, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės specialius teisės aktus, reglamentuojančius Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką;
 • žinoti dokumentų valdymo ir saugojimo taisykles;
 • Mokėti greitai ir tiksliai surasti reikalingą informaciją ir ją aiškiai pateikti interesantams, savarankiškai organizuoti savo darbą, mokėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti iškilusias problemas;
 • išmanyti tarnybinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimus ir jų taisykles;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

FUNKCIJOS:

 • Priima ir patikrina prašymus išduoti Šengeno ar nacionalines vizas, įveda duomenis į vizų informacinę sistemą, spausdina vizų įklijas, klijuoja vizas į kelionės dokumentus, veda jų išdavimą;
 • priima iš komercinių tarpininkų interesantų pasus su patvirtinamaisiais dokumentais bei grąžina anksčiau pateiktus pasus; atsako už jų saugojimą;
 • archyvuoja išduotų vizų prašymus;
 • tikrina priimtas konsulinio mokesčio lėšas, ruošia ir spausdina finansines ataskaitas;
 • konsultuoja telefonu interesantus bei komercinius tarpininkus vizų išdavimo klausimais;
 • vykdo kitas Generalinio konsulo ir diplomato, organizuojančio konsulinio skyriaus veiklą, tarnybines užduotis ir pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. vasario 15 d. (imtinai).

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvuotą prašymą pateikę kandidatai bus kviečiami atvykti į atranką. Kandidatai, neatitinkantys pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, į atranką nekviečiami. Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ir/arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,konfidencialiai“.

Naujienlaiškio prenumerata