Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: Proletarskaja 133  Kaliningrad  RUSSIA

plačiau »

Tel. +7 4012 95 94 86 (informacija vizų klausimais nuo 13.00 iki 15.00 val.), +7 4012 95 76 88 (informacija administraciniais klausimais)
Faksas +7 4012 95 68 38
El. paštas

Lietuviai Kaliningrade

Sukurta 2014.08.26 / Atnaujinta 2015.01.28 10:09

Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugija įregistruota 1990 m. gruodžio 17 d. Draugijos uždaviniai:

  • išlaikyti lietuvių tautinę savimonę, kalbą, tradicijas, papročius, kultūrą, švietėjišką veiklą;
  • mylėti savo Tėvynę Lietuvą;
  • padėti vieni kitiems.

Šiuo metu draugijos veikloje dalyvauja iki 100 asmenų, iš kurių – dauguma vyresnio amžiaus. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade dėka turime savo patalpas, kuriuose vyksta visi mūsų renginiai: valstybinių ir tautinių švenčių minėjimai, vyrų ansamblio „Penkie Vaikia“ ir moterų ansamblio „Gabija“ repeticijos. Jau keletą metų tęsiasi paskaitų ciklas „Nepamirškime Lietuvos ir gimtosios kalbos“. Draugijoje vyksta poezijos ir muzikos vakarai, seminarai, konferencijos, priimami svečiai iš Lietuvos, srities, bendraujama su kitų tautybių atstovais. Stengiamasi į draugijos veiklą įtraukti jaunimą, siekiant, jog naujoji karta nepamirštų savo šaknų, savo protėvių kalbos, papročių ir tradicijų. Draugija rašo savo metraštį, moterų ansamblis „Gabija“ išleido lietuviškų dainų kompaktinę plokštelę. Tiek moterų, tiek ir vyrų ansambliai gerai žinomi Karaliaučiaus krašte ir Lietuvoje, nuolat dalyvauja dainų šventėse Lietuvoje.

Naujienlaiškio prenumerata