Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2015.04.21 08:22

Leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus užsienietis privalo pranešti teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba) ir nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, jog asmuo, išvykdamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.

Kam pateikiami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba pakeitimo?

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinės įstaiga). Sovetsko miesto, Slavsko, Krasnoznamensko ir Nemano rajonų gyventojai dėl prašymo ir dokumentų pateikimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo turi kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Sovetske. Visų kitų Kaliningrado srities miestų ir rajonų gyventojai – į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Kaliningrade.

Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai – migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi (išduoti naują) užsienietis pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, arba migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Daugiau informacijos apie leidimą laikinai gyventi galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos svetainėje.           

Dokumentų kopijos turi būti pateikiamos kartu su originalais arba turi būti patvirtintos notaro. Dokumentai, išduoti ne Lietuvos Respublikoje (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus), turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą – 100 eurų.

Konsulinis mokestis neimamas už:

  • dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą vaikams iki 16 metų;
  • dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą lietuvių kilmės asmenims ir asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, ir kartu gyventi į Lietuvos Respubliką atvykstantiems šių asmenų šeimos nariams.

Informacija ir registracija telefonu +7 4012 95 06 71, dokumentų priėmimas vyksta antradieniais – ketvirtadieniais nuo 13.30 val. iki 15.30 val.

 

Naujienlaiškio prenumerata