Prašymai pakeisti, ištaisyti, papildyti ir atkurti civilinės būklės aktus

Sukurta 2015.01.30

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade priima nuolat konsulinėje įstaigos aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti vardą, pavardę, tautybę, ištaisyti ir papildyti civilinės būklės aktų įrašus, atkurti paprastus civilinės būklės aktų įrašus ir perduoda juos Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriui.

Svarbu žinoti, kad:

  • civilinės būklės akto įrašai gali būti papildyti, ištaisyti ar pakeisti, jeigu tam yra teisinis pagrindas ir nėra suinteresuotų asmenų ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų papildymo, ištaisymo ir pakeitimo klausimai sprendžiami teismine tvarka;
  • prašymą atkurti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam jis padarytas, arba nustatyta tvarka jo įgaliotas kitas asmuo. Nepilnamečių įrašai atkuriami, ištaisomi ar papildomi jų globėjų, rūpintojų, taip pat juos auklėjančiųjų įstaigų prašymu.

Ką turi daryti Lietuvos Respublikos pilietis norėdamas papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės aktą:

  • Lietuvos Respublikos pilietis norėdamas papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės aktą turi pateikti raštišką prašymą dėl civilinės būklės akto papildymo, ištaisymo ar pakeitimo (pildomas konsulate);
  • pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo liudijimas bei kiti dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes. Jeigu negali pateikti civilinės būklės akto įrašų liudijimo, gali pateikti jų nuorašus, o jeigu civilinės būklės akto įrašas yra dingęs.

Naujienlaiškio prenumerata