Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: Proletarskaja 133  Kaliningrad  RUSSIA

plačiau »

Tel. +7 4012 95 94 86 (informacija vizų klausimais nuo 13.00 iki 15.00 val.), +7 4012 95 76 88 (informacija administraciniais klausimais)
Faksas +7 4012 95 68 38
El. paštas

Mirties registravimas

Sukurta 2015.01.30

Kokio asmens mirtis registruojama konsulinėje įstaigoje

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade registruoja Lietuvos Respublikos ir kitų nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtį konsulato aptarnaujamos konsulinės apygardos ribose, kurioje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta

Mirties registravimo procedūra

Svarbu žinoti, kad:

  • teisinis pagrindas registruoti mirtį yra medicininis mirties liudijimas, kitas mirties faktą liudijantis oficialus dokumentas. Konsulinės įstaigos neregistruoja mirčių vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
  • mirtis registruojama mirusiojo giminaičių, jo kaimynų, gyvenamosios patalpos savininko pareiškimu, taip pat medicinos įstaigos, kurioje asmuo mirė, administracijos ar policijos komisariato/milicijos  pranešimu. Fizinis asmuo apie mirtį gali pranešti tiek žodžiu, tiek raštu, o įstaiga gali pranešti tik raštu. Fizinis asmuo ar įstaiga, pareiškusi apie mirtį, privalo pateikti laikiną arba galutinį medicininį mirties liudijimą. Esant galimybei, turi būti pateiktas velionio pasas ar jį atstojantis dokumentas.

Terminas mirčiai įregistruoti

Apie mirtį turi būti pareikšta ir mirtis turi būti įregistruota ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo. Šis terminas nėra naikinamasis, todėl konsulinė įstaiga ir praleidus šį terminą priimti pareiškimą dėl mirties ir ją įregistruoti.

Mirčiai įregistruoti pateikiami dokumentai

  • mirusiojo giminaičių, jo kaimynų, gyvenamosios patalpos savininko pareiškimas, taip pat medicinos įstaigos, kurioje asmuo mirė, administracijos ar policijos komisariato pranešimas;
  • medicininis mirties liudijimas arba kitoks medicininį mirties liudijimą atstojantis dokumentas, patvirtintas įstatymu nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą.

Mirčiai įregistruoti pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Mirties įrašas

Registruodama mirtį konsulinė įstaiga įrašo mirties įrašą ir išduoda mirties liudijimą. Mirties įrašas sudaromas dviem egzemplioriais. Mirusiojo vardas, pavardė, tautybė, gimimo data ir vieta, asmens kodas, buvusioji gyvenamoji vieta įrašomi remiantis medicininiu mirties liudijimu ir velionio asmens tapatybės dokumentu (pasu, asmens tapatybės kortele) ar jį atstojančiu dokumentu. Buvusi profesija (verslas) ir išsilavinimas įrašomi remiantis asmens ar įstaigos, pranešusios apie mirtį, pateiktais duomenimis. Mirties priežastis įrašoma remiantis medicininiu mirties liudijimu. Padarius mirties įrašą, išduodamas mirties liudijimas.

Naujienlaiškio prenumerata