Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE (RUSIJOS FEDERACIJA)

Adresas: Proletarskaja 133  Kaliningrad  RUSSIA

plačiau »

Tel. +7 4012 95 94 86 (informacija vizų klausimais nuo 13.00 iki 15.00 val.), +7 4012 95 76 88 (informacija administraciniais klausimais)
Faksas +7 4012 95 68 38
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.30

Kas yra Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP)?

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau - AGP) yra asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

DĖMESIO:

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Kam išduodamas AGP?

Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento.

Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Užsienio valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Kur kreiptis dėl AGP?

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Kaip ir kokius dokumentus pateikti dėl AGP?

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Dokumentai dėl AGP išdavimo gali būti pateikiami vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai atvykstant į Lietuvos generalinį konsulatą Kaliningrade adresu Proletarskaja g. 133, Kaliningradas
  • paštu (Lietuvos respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade, Proletarskaja g. 133, 236029 Kaliningradas)
  • faksu +7 4012 95 68 38
  • nuskenuoti elektroniniu paštu [email protected]

DĖMESIO:

Paštu siunčiamos tik dokumentų kopijos.

SVARBU:

  • Po išsiuntimo reikia paskambinti tel. (+ 7 4012) 95 06 71, darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir pasiteirauti, ar konsulatas gavo siųstus dokumentus.
  • Pateikus dokumentų kopijas paštu ar kitomis techninėmis priemonėmis – atvykus į konsulatą atsiimti AGP turi būti pateikti ir dokumentų originalai.

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

AGP išdavimui pateikiamas dokumentų ir užpildytų formų rinkinys, išvardintas žemiau esančiose nuorodose pagal priežastį, dėl kurios ketinama kreiptis dėl AGP:

Išdavimo trukmė ir kiek galioja AGP

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ir AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade dienos.
AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų.

DĖMESIO:

Išduoto AGP galiojimo laikas netęsiamas.

Pareiškėjas išduotą AGP generaliniame konsulate atsiima asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

Gavęs pažymėjimą, pareiškėjas, jei jis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, pasirašo AGP skiltyje „Asmens parašas“.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 5 EUR.

Teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata